Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Onze prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een feest die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
  2. De boeking van een feest/event/reservatie van eender welke omvang is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een feest/event/reservatie geannuleerd wordt kan dit bedrag niet terug gevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
  3. Het event/feest/reservatie wordt betaald in 2 delen. Bij boeking betaal je een eerste deel, niet te retourneren voorschot. 2de deel wordt betaald de dag zelf, hetzij met bancontact of cash. De datum en plaatsen zijn pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Het voorschot wordt in geen geval terug betaald.
  4. Het voorschot kan enkel gebruikt worden voor de afgesproken datum van het event/feest/reservatie en kan op geen enkele manier terug gevorderd worden.
  5. “Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, of door welke reden dan ook, zelf door overmacht, is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, is de klant, voor zover deze consument is, gerechtigd op dezelfde vergoeding lastens ons.